Odborná certifikace

Naše společnost VIVA ORLOVÁ, s.r.o. je od roku 2007 držitelem odborné certifikace ISO 9001 a ISO 14 001 vč. ETICS

Aktuality

17. 01. 2019 Modernizace bytových jader včetně el. rozvodů a zdravotních instalací panelového domu čp. 801, ul. Lesní v Orlové - Lutyni

Modernizace bytových jader včetně el. rozvodů a zdravotních instalací panelového domu

19. 09. 2018 Modernizace bytových jader včetně el. rozvodů a zdravotních instalací panelového domu čp. 953, Masarykova třída v Orlové - Lutyni

Modernizace bytových jader včetně el. rozvodů a zdravotních instalací panelového domu

01. 05. 2018 Oprava a modernizace panelového domu čp. 968, ul. U Kapličky v Orlové – Lutyni

Oprava a modernizace panelového domu čp. 968, ul. U Kapličky v Orlové – Lutyni

27. 11. 2017 Modernizace bytových jader včetně el. rozvodů a zdravotních instalací panelového domu čp. 1256, ul. 1. máje v Orlové - Lutyni

Modernizace bytových jader včetně el. rozvodů a zdravotních instalací panelového domu

02. 10. 2017 Modernizace bytových jader včetně el. rozvodů a zdravotních instalací panelového domu čp. 879, ul. Osvobození v Orlové - Lutyni

Modernizace bytových jader včetně el. rozvodů a zdravotních instalací panelového domu

07. 06. 2017 Oprava střechy panelového domu čp. 1206, F. S. Tůmy v Orlové – Lutyni

Oprava střechy panelového domu čp. 1206, F. S. Tůmy v Orlové – Lutyni

05. 06. 2017 Oprava a modernizace panelového domu čp. 969 ul. U Kapličky v Orlové – Lutyni

Oprava a modernizace panelového domu čp. 969 ul. U Kapličky v Orlové – Lutyni

30. 03. 2017 Oprava omítek a malby štítové stěny na Zimním Stadionu Orlová, Na Stuchlíkovci 982, 735 14 Orlová - Lutyně

Oprava omítek a malby štítové stěny na Zimním Stadionu Orlová vč. protiplísňové ochrany

12. 09. 2016 Zakájena modernizace bytových jader panelového domu č.p. 931, ul. Okružní v Orlové - Lutyni

- kompletní rekonstrukce bytových jader
- elektrorozvody BJ vč. hl. přívodu do bytu

27. 06. 2016 Zahájena oprava sociálního zařízení pro veřejnost u vrátnice zimního stadionu - ženy na Zimním Stadionu Orlová, Na Stuchlíkovci 982, 735 14 Orlová – Lutyně

- Výměna obkladů
- nové zařizovací předměty
- snížený strop

24. 08. 2015 Zahájena rekonstrukce bytových jader domu č. p. 759, ul. Kpt. Jaroše, 735 14 Orlová – Lutyně“

„Rekonstrukce bytových jader domu č. p. 759, ul. Kpt. Jaroše, 735 14 Orlová – Lutyně“
Kompletní rekonstrukce bytových jader vč. stoupacích rozvodů BJ.

07. 07. 2015 Zahájena oprava a modernizace panelového domu čp. 1281, ul. Na Výsluní v Orlové – Lutyni

Oprava a modernizace panelového domu čp. 1281, ul. Na Výsluní v Orlové – Lutyni

20. 04. 2015 Zahájena modernizace bytových jader č.p. 912, Masarykova tř. v Orlové - Lutyni“

Modernizace bytových jader včetně el. rozvodů a zdravotních instalací panelového domu č. p. 912, Masarykova tř. v Orlové - Lutyni

14. 07. 2014 Zahájena oprava a modernizace panelového domu čp. 1028, ul. Ke Studánce v Orlové – Lutyni

Oprava a modernizace panelového domu čp. 1028, ul. Ke Studánce v Orlové – Lutyni

07. 07. 2014 Zahájena úprava sociálního zařízení v pavilónu K1 VZ ve 3.NP ZŠ U Kapličky 959 v Orlové – Lutyni

stavební úpravy sociálního zařízení v 3.NP ZŠ U Kapličky 959 v Orlové – Lutyni, pavilon K1VZ

01. 08. 2013 Zahájena výměnarozvodů ZTI, ÚT v ZŠ Mládí 726

výměna ležatých rozvodů zdravotechniky a ústředního vytápění v pav. T2 objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové - Lutyni

05. 07. 2013 Zahájen výměna plynových Kotlů ZŠ 400

Výměna 2ks plynových kotlů v ZŠ Jarní v Orlové - Porubě

26. 06. 2013 Zahájena úprava soc. zařízení ZŠ 959

stavební úpravy sociálního zařízení v 3.NP ZŠ U Kapličky 959 v Orlové – Lutyni, pavilon K2VZ

18. 03. 2013 Zahájena akce čp. 1283

Oprava a modernizace panelového domu č. p. 1283, ul. Na Výsluní v Orlové - Lutyni

24. 07. 2012 Stavební úpravy DDM Orlová

Stavební úpravy - zdravotní technika - sociální zařízení v 1.NP Domu dětí a mládeže, Masarykova třída čp. 958 v Orlové - Lutyni

10. 07. 2012 Stavební úpravy MŠ Kpt. Jaroše 762

Stavební úpravy - zdravotní technika (oprava sociálního zařízení) MŠ Kpt. Jaroše čp. 762 v Orlové - Lutyni

09. 07. 2012 Zahájena oprava schodiště BD čp. 1022

Oprava venkovního schodiště zadního vstupu domu č.p. 1022, ul. Masarykova třída v Orlové - Lutyni

26. 06. 2012 Zahájena akce ZŠ 726 - topný kanál

Úprava topného kanálu pro pavilony U2/1, U2/2, U2/3 a U2/4 objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové - Lutyni

20. 06. 2012 Zahájena úprava soc. zažízení 2.NP ZŠ 959

Úprava sociálního zařízení ve 2.NP ZŠ U Kapličky 959 v Orlové - Lutyni

05. 10. 2011 Zahájena akce čp. 717 v Orlové

Oprava a modernizace panelového domu č. p. 717, ul. V. Martínka v Orlové - Lutyni

15. 08. 2011 Zahájena oprava střechy ZŠ 726 Centum

Zhotovení nové hydroizolace ploché střechy - modifikované opásy...

08. 08. 2011 pohavarijní opravy ZŠ Školní 862

opravy odpadů, ZTI, stavební úpravy

01. 08. 2011 Zahájena výměna oken ZŠ K. Dvořáčka 1230 v Orlové

Výměna oken pavilonu U1 ZŠ K. Dvořáčka 1230 v Orlové-Lutyni

04. 07. 2011 zahájení úprav sociálního zařízení ZŠ U Kapličky 959

stavební úpravy sociálního zařízení v 1.NP ZŠ U Kapličky 959 v Orlové – Lutyni, pavilon K2VZ

06. 04. 2011 Zahájena akce čp. 1247 v Orlové

Oprava a modernizace panelového domu č. p. 1247, ul. Adamusova v Orlové - Lutyni

04. 04. 2011 Zahájena akce čp. 1016, 1018 v Orlové

Oprava a modernizace panelového domu č. p. 1016, 1018, ul. Masarykova třída v Orlové - Lutyni

20. 10. 2010 Oprava fasády rodinného domu č.p. 757 v Doubravě u Orlové

zahájena komplexní oprava fasády RD v Doubravě vč. sešití trhlin, poškozeného vlivem poddolování

30. 06. 2010 Zahájení akce 886-887

Regenerace obytného domu čp. 886-887 na ulici Spojenců v Orlové - Porubě (SUBDODAVATEL)

29. 06. 2010 Zahájení akce ZŠ 400 Jarní

Oprava omítek na ZŠ Jarní 400 v Orlové - Porubě

21. 06. 2010 Zahájení akce čp. 1259 v Orlové

Oprava a modernizace panelového domu čp. 1259 na ulici Adamusova v Orlové - Lutyni

23. 04. 2010 Zahájení akce čp. 1234 v Orlové

Oprava a modernizace panelového domu čp. 1234 na ulici F.S.Tůmy v Orlové - Lutyni

15. 03. 2010 ISO 9 001:2009 a 14 001:2005

úspěšná recertifikace firmy

01. 02. 2010 interní VŘ mistr, stavbyvedoucí

SŠ, VŠ STAVEBNÍ, 5let Praxe, ŘP sk. B

26. 11. 2009 Cech sádrokartonářů ČR - Cerifikát KNAUF

Naší firmě byl udělen další certifikát, tentokrát na montáž protipožárních sádrokartonových konstrukcí systému KNAUF.

02. 09. 2009 Stavební úpravy ZŠ 1268 Elokované pracoviště

částečné stavební úpravy, elektro, ZTI, VZT

27. 08. 2009 Oprava omítek ZŠ Jarní 400

Částečná oprava omítek fasády školní budovy

26. 08. 2009 Stavební úpravy ZŠ 726, ZŠ 1050, MŠ 1228, PZŠ 400

Drobné stavební úpravy dle požadavku objednatele ....

15. 07. 2009 Rekonstrukce WC 1.NP dívky ZŠ Školní 862

realizace

27. 05. 2009 ZELENÁ USPORÁM

http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/sod/7008/list-dodavatele/

20. 04. 2009 OaM panel. domu čp. 1205 ORLOVÁ

Zahájena oprava a modernizace panelového domu čp. 1205 v Orlové - probíhá výměna oken.

06. 04. 2009 OaM PD čp.717

Dokončena výměna oken bytového domu čp. 717 v Orlové

15. 03. 2009 Nové WEB ové stránky

Dokončujeme firemní www stránky.

Vybrané reference

„Rekonstrukce bytových jader bytového domu č.p. 1027,
ul. Ke Studánce, 735 14 Orlová – Lutyně“
více zde

strana od silnice

„Výměna otvorových výplní Polní 960 , Orlová-Lutyně“
více zde

fasada

Oprava omítky na ZŠ Jarní 400 v Orlové - Porubě
více zde

pisoary

Stavební úpravy a ZT sociálního zařízení v pavilonu K1 VZ v 1.NP Základní školy U kapličky 959 v Orlové - Lutyni
více zde

Naše reference

V této sekci naleznete přehled našich referenčních prací, včetně popisu a fotogaleri. Tato sekce se momentálně připravuje.

Přehled referencí

ZS 959

Předmět práce: I. Výměna PVC ve třídách ZŠ U Kapličky 959 v Orlové-Lutyni
II. Úprava sociálního zařízení nad tělocvičnou v ZŠ U Kapličky čp. 959 v Orlové-Lutyni

Termín: 22.7.2008 – 2.9.2008

Popis díla: Odstranění původního PVC v 7 třídách – rozměry jedné třídy cca 71,2 m2 – včetně případných lokálních oprav betonové mazaniny a položení nového PVC s olištováním. Vybourání původních obkladů a dlažeb sociálních zařízení a koupelny. Demontáž původních rozvodů vody a odpadů. Zhotovení nových rozvodů vody PPR a odpadního potrubí PVC HT. Provedení vyrovnání povrchů a vyspárování podlah včetně hydroizolací. Montáž keramických obkladů a protiskluzové dlažby. Práce byly provedeny dle projektové dokumentace zpracované firmou Atelier Projekt, projekty pozemních staveb, Palackého 11, Ostrava – Přívoz, 702 00.


Předmět práce: Oprava venkovního schodiště z 1.NP do 2.NP v areálu ALBERT Orlová, Lutyně 944, 735 14 Orlová

Termín: 30.9.2008 – 9.11.2009

Popis díla: Odstranění původního povrchu komunikace, vybourání skořepiny a provedení nového vyztužení a sanace. Nové zhotovení betonové desky a schodišťových stupňů. Provedení hydroizolací vč. finální úpravy protiskluzovou keramickou dlažbou.


viva-logo

Předmět práce: Reference do r. 2008

Termín: 2002-2008

Popis díla: •údržba bytového fondu , rekonstrukce volných bytů pro Město Orlová
•Dům seniorů „Pohoda“ Orlová Lutyně, rekonstrukce teras, parkovacího stání
•Hydroizolace domů čp. 886,890,785,707-712, 718 v Orlové Lutyni
•Oprava střechy – RD Zimní důl Orlová
•Rekonstrukce schodiště čp. 852 Orlová Lutyně
•Rekonstrukce a rozvod vody Městský dům kultury Orlová
•Výměna stoupacího potrubí čp. 1270 v Orlové Lutyni
•Oprava vany bazénů včetně jejích nátěrů na letním koupališti v Orlové Lutyni
•Oprava podlahy v kuchyni restaurace Golf včetně provedení hydroizolace, oprava obkladů a dlažby, oprava a zprovoznění ústředního topení, oprava rozvodů TUV a SV, instalatérských prvků vč. montáže bezdotykových baterií v areálu letního koupaliště
•Orlová Lutyně – restaurace Golf : oprava střešního pláště, oprava teras včetně jejich odvodnění , oprava obkladů a dlažby na venkovních WC
•Požární zbrojnice – Orlová Poruba, stavební úpravy
•Oprava balkónových zídek a zábradlí – domy čp. 798-803
•Oprava opěrných zdí tenisových kurtů – Orlová Lutyně
•Oprava zděných autobusových čekáren – Orlová
•Oprava vstupních schodů u kina Vesmír
•Oprava balkónových zídek a zábradlí – domy čp. 757-760 v Orlové - Lutyni
•Výměna plastových oken – ZŠ čp. 959 a 1050 v Orlové – Lutyni
•Výměna rozvodů vody v domech čp. 785, 874, 875, 1016, 1018, 1270, 1201, 1204 v Orlové – Lutyni
•Stavební úpravy v objektu MŠ čp. 762 v Orlové – Lutyni dle Zákona č. 258/2000
•Výměna lodžiového zábradlí – domy čp. 950, 952 v Orlové – Lutyni
•Oprava svislé hydroizolace bytových domů čp. 1005 – 1007 v Orlové – Lutyni
•Rekonstrukce odpadů soc.zařízení pro veřejnost – ZŠ Orlová
•Oprava opěrné zídky na fotbalovém hřišti v Orlové – Lutyni
•Rekonstrukce spojovacího krčku č.2 – ZŠ čp. 862 v Orlové – Lutyni
•Výměna oken v přízemí DKMO, blok C – plastová okna
•Výměna meziokenních vložek v MŠ Lesní čp. 859 v Orlové – Lutyni
•SMO Orlová – stavební úpravy - sauna v areálu zimního stadionu
•Oprava fasády, zatelení RD v Petřvaldě, čp. 1385
•MŠ čp.1229 Orlová-Poruba, sanace dřevěných krovů
•Oprava WC a umýváren v MŠ NA Vyhlídce čp.1143 Orlová
•Výměna rozvodů studené vody - Městská Policie, Orlová, čp. 973
•Výměna ležatých rozvodů vody – SVČ Kotva, Orlová Lutyně, čp. 940
•Stavební úpravy v objektech ZŠ Lutyšská 400, Slezská 200, Jarní 400 dle Z. č. 258/2000 Sb.
•Zateplení schodišťové stěny a výměna oken v bytovém domě v Orlové-Lutyni čp. 1009
•Výměna bytových oken v bytovém domě v Orlové-Lutyní čp. 1010
•Úprava schodišťových podest a oprava vchodů v domě čp. 829 v Orlové - Lutyni
•MŠ 859 v Orlové-Lutyni - výměna plastových oken a vyzdění meziokenních vložek
•Výměna ležatých rozvodů v Orlové-Lutyni  v domech čp. 960, 961, 962
•Výměna ležatých rozvodů vody panelového domu č.p. 707,708,709,711,712, ul. V. Martínka v Orlové-Lutyni


stránka1  |  stránka2  |  stránka3  |  stránka4  |  stránka5  |  stránka6  |  stránka7  |  stránka8  |  stránka9  |  stránka10  |  stránka11
úvodní stránka tisk